Proizvodne zone „Murvica- Aluflexpack“ (UPU M-IV)

Pročišćeni tekst  UPU-a Poslovne zone Murvica zapad („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 12/11, 09/18, 03/20 i 09/20)

 

GRAFIČKI DIO