Prostorni plan uređenja Općine Poličnik

( „Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 14/03); („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 01/04, 03/08, 07/08, 03/09, 08/10, 04/11, 10/11, 12/11, 06/12, 06/12,06/15, 01/17 i 13/18)

 

TEKSTUALNI DIO:

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE POLIČNIK (PROČIŠĆENI TEKST) („SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE POLIČNIK“ BR. 01/19)

 

GRAFIČKI DIO:

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKI

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI

ZAŠTITA

 

GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

MURVICA I MURVICA GORNJA

BRIŠEVO

DRAČEVAC NINSKI

POLIČNIK

SUHOVARE

GORNJI POLIČNIK I RUPALJ

LOVINAC I VISOČANE

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30