Mjesni odbor Briševo

Mjesni odbor Briševo izabran 01. prosinca 2013. godine

Predsjednik odbora: IGOR GRABOVAC kontakt broj: 091/ 546 3033

 

Članovi:

DUŠAN GRUBIĆ                  

HRVOJE BUTIĆ                  

JOSIP ŠESTAN                    

LARA BAJLO BUBIĆ         

Briševo je ravnokotarsko selo smješteno kojih 10 km sjeverno od Zadra, između Murvice na istoku i Poljica na zapadu. Na području sela nalazi iz mlađega kamenog doba, na nekoliko lokaliteta ostaci rimskih kamenih građevina. U srednjem vijeku prvi se put spominje u 11. st., i to pod imenom Grusi. To ime sačuvano je sve do naših dana, ali kao naziv stare jezgre sela, gdje je staro mjesno groblje s crkvom Gospe od Ružarija. U novom dijelu sela u prošlom je stoljeću sagrađena druga crkva, posvećena također Gospi od Ružarija. Uz glavnu cestu, nedaleko od starog groblja, 70tih godina 20. st. sagrađeno je novo groblje. Stanovništvo se bavi zemljoradnjom, stočarstvom i radom u Zadru.

 

Župni ured: BRIŠEVO, 23000 Zadar, općina Poličnik.

Matice se vode od 1613. glagoljicom, a ostale od 1831. latinicom. od 1830. umrlih, a od 1837. vjenčanih.

Škola: područna osnovna škola.

Stn.: 676

 

Župna crkva Gospe od Ružarija. 

Sagrađena je 1866. za župnika Jurja Jeličića. Temeljito je obnovljena 1986. Posvetio ju je 28. lipnja 1987. zadarski nadbiskup Marijan Oblak. Za Domovinskog rata teško su je oštetili 4. 11. 1991. srpske vojne jedinice. Obnovljena 22. 10. 1992., ponovno je oštećena 24. 1. 1993. Ponovna obnova završena je 5. 8. 1995., kada je na vratima postavljen i novi zvonik. Dva zvona (jedno staro, a drugo novo) postavljena su 25. 4. 1995. Crkva je jednobrodna sa sakristijom; glavni oltar mramorni sa svetohraništem i slikom; kameni oltar prema puku; dva mramorna oltara donesena iz crkve sv. Šime u Zadru, na jednom je kip Gospe Lurdske, a na drugom kip sv. Nediljice.

 

Gospe od Ružarija. Stara župna crkva u starom dijelu sela (Grusi). Podignuli su je sami mještani. Prema sačuvanim glagoljskim natpisima bila je obnovljena 1750.  Do 1808. imala je bratovštinu Gospe od Ružarija. Crkva ruševna, iz temelja je obnovljena 1993. Crkva ima kameni oltar uza zid.

Sv. Jure m. i sv. Pavla  ap. Ostaci tih dviju starohrvatskih crkava na području župe. 

 

Gospe Lurdske. Kapelica podignuta 1995.

Župna kuća: nema je.