Povijest

Naselje i općinsko središte u Ravnim kotarima, 16 km sjeveroistočno od Zadra. Na području sela nalazi iz mlađega kamenog doba i brojni ilirski grobni humci. Iz rimskog perioda potječe utvrda (Gradina) kojoj je bio cilj zaštita zadarskog i ninskog distrikta od nadirućih barbara. Utvrda je činila jednu obrambenu cjelinu s onima u Slivnici, Ljubi i Radovinu. Naziv mjesta Poličnik izgleda da je romanskog podrijetla od Polisanum, prema orginalnom Polyxenum. Za vrijeme hrvatskih knezova i kraljeva utvrda je obnovljena, a za mletačke uprave bila je u posjedu zadarske plemenitaške obitelji de Pecchiari, nekoć Martinussi, koji su je držali do 1581. kada je zauzeše Turci. Pod Turcima je bila do 1647., kada je Mlečani zauzeše i spališe zajedno sa selom ispod nje, da ne bi ponovo došla pod vlast Turaka. Nakon što je po završetku Kandijskog rata (1669.) nastupio mir, staro se kršćansko stanovništvo vraća i podiže svoju kapelu sv. Luke, koja je bila stara župna crkva, a uz novu, koju podižu u drugoj polovici 17. st. i posvećuju sv. Luki, za koju 1769. nabavljaju dio crkvenog namještaja u srebru od koludrica zadarskog samostana sv. Nikole.

God. 2004. KUD "Carza" i Općina Poličnik izdali su nosač zvuka "Nikad neću zaboravit" na kojem se uz svjetovni folklor nalaze i stari glagoljaški napjevi ove župe.

Stanovništvo se bavi poljoprivredom i vinogradarstvom. 

Župna ured: 23241 POLIčNIK, tel. (023) 354-165, općina Poličnik

Matične knjige krštenih i vjenčanih od 1825., a umrlih od 1826. 

Škola: osnovna.

Stn.: 1565 (Poličnik 1135; Lovinac 430)

 

Župna crkva  sv. Nikole b. Podignuta je iz temelja 1878. budući da je starija bila u svakom pogledu dotrajala. Impozantna nova crkva romaničkog je stila posvećena sv. Nikoli kao i pređašnja. Posvetio ju je nadbiskup Petar Maupas 28. 7. 1878. Crkva je jednobrodna sa sakristijom; glavni oltar mramorni sa svetohraništem i slikom Bogododice s Djetetom, sv. Nikolom i sv. Franjom Asiškim; kameni oltar prema puku i kameni ambon; na postoljima drveni kipovi sv. Nikole, sv. Luke, sv. Josipa i sv. Ivana Krstitelja; kamena krstionica i kamena škropionica. Zvonik-preslica s dva zvona. 

Sv. Ivana Krstitelja - Glavosijeka, na groblju iz 14. st. U njoj je kameni oltar prema puku. Ova se crkva spominje 1388. kao crkva sv. Martina i k njoj su još 1638. gravitirali Visočane, Suhovare i Gladuše.

Župna kuća od 1850., obnovljena 1867.

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30