Obavijest o izlaganju na javni uvif elaborata katastarske izmjere za katastarske općine Briševo (MB: 334618) i Murvica (MB: 334774)

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. 123/17, 98/19), članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik“ broj 02/18, 03/18, 15/18 i 03/20), a u svezi članka 11. i članka 44. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) te članka 95. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19), općinski načelnik donosi

Nakon privremene obustave rada uslijed epidemije virusom COVID-19, Dječji vrtić „Zvončić“ Poličnik  s danom 11.05.2020. god nastavlja rad uz pridržavanje mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19, te preporuka izdanim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja od 06.05.2020 god.  Radi zaštite zdravlja djece i njihovih obitelji, dječji vrtić će raditi u uvjetima prilagođenim uputama HZJZ-a., te je ustanova poduzela  sve za prilagodbu novonastaloj situaciji.

Ovim putem obavještavamo mještane Općine Poličnik da dana 04. svibnja 2020. godine Hrvatski crveni križ u suradnji sa Odjelom transfuzije Opće bolnice Zadar provodi akciju dobrovoljnog darivanja krvi u prostoriji velike vijećnice u Općini Poličnik u vremenu od 15-18 sati.
Pozivamo sve dobrovoljne darovatelje krvi i oni koji to mogu postati da se odazovu ovoj akciji darivanja krvi kako bi pomogli onima kojima je to najpotrebnije.

Poštovani,

obavještavamo Vas da će Društvo Čistoća d.o.o. od 01. svibnja do 01. rujna 2020. godine posude (kante) prazniti po ljetnom rasporedu.

 

Dva puta tjedno:

Briševo, Murvica Donja i Gornja, Ninski Dračevac i Visočane (ponedjeljak i četvrtak)

Lovinac, Rupalj i Alići (utorak i petak)

Poličnik i Suhovare (srijeda i subota)

 

Vaša Čistoća d.o.o.                                                                                                                                                

Općinsko vijeće Općine Poličnik  dana 22. travnja 2020. godine na svojoj 29. sjednici  održane putem  elektroničke pošte donijelo je:

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30