ODGOVOR NA IZNESENE NEISTINE (LAŽI) VEZANE ZA STAMBENU ZONU GRABI U POLIČNIKU

Poštovani, 

s obzirom na izneseni niz neistina koje potječu od zločestih pojedinaca ( pojedinca), a koje se šire među novim budućim žiteljima stambene zone Grabi, nužno je kronološki iznijeti točne činjenice koje se odnose na stambenu zonu Grabi u Poličniku.

Općinsko vijeće Općine Poličnik je na svojoj 19. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2011. godine donijelo Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene zone Grabi-Poličnik, na temelju kojega je izvršena parcelacija katastarskih čestica stambene zone, ispravak upisa u katastar, odnosno u zemljišnim knjigama.

 

Općina Poličnik je 2013. godine zatražila od Agencije za upravljanje državnom imovinom zemljište. Nakon nekoliko upućenih požurnica/ zamolbi od strane Općine Poličnik za što brže rješavanje pitanja predmetnih nekretnina, dana 10. kolovoza 2018. godine Ministarstvo državne imovine donijelo je Odluku da se zemljište namijenjeno za stambenu zonu u Poličniku dodijeli Općini Poličnik, a 31. kolovoza 2018. godine je potpisan Ugovor između Republike Hrvatske- Ministarstva državne imovine i Općine Poličnik u kojem nam je određen rok od pet godina za opremanje zone infrastrukturom. Natječaji za kupnju nekretnina unutar stambene zone započeli su u veljači 2019. godine, a do danas su prodane 52 nekretnine i ostalo je još 12 nekretnina.  

 

Ugovor o izradi glavnog projekta za komunalnu infrastrukturu stambene zone Grabi Općina Poličnik je sklopila dana 25.01.2019. godine sa tvrtkom ''VIA FACTUM'', a zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen je dana 23.04.2019. godine. Ista je izdana dana 17. lipnja 2020. godine i  odnosi se na izgradnju prometnice sa oborinskom odvodnjom, vodovodne mreže, sanitarnu odvodnju, javnu rasvjetu i DT kanalizaciju.

 

Općina Poličnik je dana 16. rujna 2019. godine podnijela zahtjev HEP-u, Elektri Zadar zahtjev za projektiranje električne energije u stambenoj zoni, a za potrebe napajanja električnom energijom krajnjih korisnika koji će graditi stambene objekte u zoni. Sukladno zaprimljenom zahtjevu Elektra Zadar je dana 03.03.2020. godine izradila projektni zadatak za izgradnju elektroenergetskih objekata i to novu TS 10(20)/0,4 kV ,,Grabi 10'', srednjenaponski priključni kabel SN KB 20kV za TS 10(20)70,4 kV ,,Grabi 10'', niskonaponsku mrežu NNMR iz TS 10(20)/0,4 kv ,,Grabi 10'' i kabliranje dijela dalekovoda DV 10kV Poličnik preko stambene zone Grabi. Za trošak izrade projektne dokumentacije za navedene elektroenergetske objekte Općina Poličnik je na temelju potpisanog Ugovora o financiranju izrade projektne dokumentacije br. 21/20/SRIPPM od 16. ožujka 2020. godine uplatila ukupno 87.318,75 kuna. Ugovorom o izvođenju radova sklopljen dana 13. srpnja 2020. godine Elektra Zadar se obvezuje izvesti radove na kabliranju dijela DV 10(20) kV Poličnik-Murvica što će koštati cca 800 000,00 kuna, a sve sa ciljem da se pomogne budućim korisnicima. Ono što su dužni kupci nekretnina je sklopiti ugovor s DP Elektrom Zadar oko priključka kao i svaki drugi podnositelj zahtjeva za elektro-priključak, jer ne postoje posebni i različiti uvjeti već su svi isti u cijeloj Republici Hrvatskoj.

 

Nadalje, svakodnevno tražimo potpore od resornih ministarstava da nam kroz programe demografske obnove Vlade pomognu u izgradnji infrastrukture budući da bi cjelokupna projektna ulaganja procijenjena projektom trebala iznositi cca 14. 000 000,00 kuna. Činjenica je da su dosadašnja prikupljena sredstva od prodaje nekretnina nedovoljna za samu realizaciju projekta infrastrukture.

 

Slijedom svega gore navedenoga, ovim putem molimo potpisnike ugovora da se za sve informacije vezano za stambenu zonu obrate u Općinu Poličnik kako bi spriječili daljnje širenje neistinitih informacija od zlobnih pojedinaca (pojedinca) koji imaju samo jednu zadaću unijeti lažima nemir i dezinformiranjem naštetiti ovakvom projektu koji je, iskreno krenuo u najboljem smjeru.

 

S poštovanjem,

Općinski načelnik

Davor Lončar

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30