Skupština Društva Poličnik d.o.o. za komunalnu i uslužnu djelatnosti na temelju čl. 13. Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 10/14 i 11/14) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice od 29. listopada 2014. godine raspisuje 17. studenog 2014. godine NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Poličnik d.o.o. za komunalnu i uslužnu djelatnost.

Općinski načelnik, na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), a u vezi točke 20. Odluke o raspisivanju Oglasa o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik, broj 05/14 (KLASA: 944-18/14-01/4, URBROJ: 2198/06-02-14-1, od 15. listopada 2014.), donosi ODLUKU o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik, broj 05/14 (KLASA: 944-18/14-01/4, URBROJ: 2198/06-02-14-1, od 15. listopada 2014.)

Na temelju članka 32. Statuta Turističke zajednice Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 06/14) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Poličnik, raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Poličnik.

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30