Predmet prodaje su neizgrađena građevinska zemljišta u Stambenoj zoni Grabi – Poličnik,  k.o. Poličnik, namjena zemljišta  sukladno DPU stambene zone Grabi - Poličnik  („P-9“) („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 10/11) su stambene namjene, i to

Predmet prodaje je građevinsko zemljište, suvlasnički udio č.z. 945/5 k.o. Murvica, tijelo A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,A prema skici izmjere ovlaštenog inženjera geodezije Romana Kovačevića, ing. geod. od 17. travnja 2019. godine, kojem je početna vrijednost zemljišta utvrđena na  temelju Procjembenog elaborata broj 39/19 izrađena od strane stalnog sudskog vještaka graditeljske struke i procjenu vrijednosti nekretnina Vice Tadić, dipl. ing. građevinarstva od 20. 05. 2019. godine, građevinsko zemljište, č.z. 1/27 k.o. Murvica, kojem je početna vrijednost zemljišta utvrđena na temelju Procjembenog elaborata broj 49/19 izrađena od strane stalnog sudskog vještaka graditeljske struke i procjenu vrijednosti nekretnina Vice Tadić, dipl. ing. građevinarstva od  lipnja 2019. godine

Predmet prodaje je građevinsko zemljište u Poslovnoj zoni Murvica zapad, dio č.z. 825/18 k.o. Murvica, tijelo A,B,C,D,E,F, A prema skici izmjere ovlaštenog inženjera geodezije Romana Kovačevića, ing. geod. od 23. travnja 2019. godine, namjene zemljišta sukladno UPU Poslovne zone Murvica zapad („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 12/11 i 09/18),  kojem je početna vrijednost zemljišta utvrđena na  temelju Procjembenog elaborata broj 50/19 izrađena od strane stalnog sudskog vještaka graditeljske struke i procjenu vrijednosti nekretnina Vice Tadić, dipl. ing. građevinarstva od 03. srpnja 2019. godine. 

OGLAS za prijam u službu službenika/ice na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik

Sukladno čl. 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN 86/08, 61/11 i 04/18)  nakon provedenog intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu službenika/ službenice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove Općine Poličnik – VIŠI  STRUČNI  SURADNIK ZA  PRAĆENJE NAPLATE OPĆINSKIH PRIHODA, podnosi Pročelniku Upravnog odjela za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove Općine Poličnik

Sukladno članku  20. stavak 4. podstavak  2. i 3. Zakona o  službenicima i  namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu  Javnog natječaja za prijam u službu službenika/ službenice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove Općine Poličnik – VIŠI  STRUČNI  SURADNIK ZA  PRAĆENJE NAPLATE OPĆINSKIH PRIHODA, objavljuje

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30