Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Poličnik

 

KLASA: 350-02/17-01/1

URBROJ: 2198/06-04/03-01-18-90

Poličnik, 21. svibnja 2018. godine

 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik kao Nositelj izrade, na temelju članaka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13 i 65/17), članka 61. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 02/18 i 03/18) i Odluke Općinskog načelnika Općine Poličnik (KLASA: 350-02/17-01/1, URBROJ: 2198/06-02-17-89), objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu

VI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Poličnik

 

1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu plana VI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Poličnik (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) izrađen od tvrtke BLOCK-PROJEKT d.o.o., Kralja Tvrtka 3, Zadar, u svibnju 2018. godine.

2. Javna rasprava o Prijedlogu Plana započinje 30. svibnja 2018. godine i trajati će do 15. lipnja 2018. godine.

3. Javni uvid o Prijedlogu Plana biti će u vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana u prostorijama Općine Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23 241 Poličnik, u vremenu od 9,00 do 11,00 sati i od 12,00 do 14,00 sati.

4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana sa stručnim obrazloženjem izrađivač održati će

11. lipnja 2018. godine (ponedjeljak) u 12,00 sati u prostorijama Općine Poličnik.

5. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave, do 15. lipnja 2018. godine:

  • - na adresu Općina Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik,
  • - upisivanjem u knjigu primjedbi i
  • - iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju.

Primjedbe koje nisu dostavljeni u navedenom roku niti one koje nisu čitko napisane i potpisane imenom i prezimenom i adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Nenad Bulić

 

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30