Izvješće o provedenom postupku

KLASA: 112-03/19-01/1

URBROJ:  2198/06-07/02-19-9

Poličnik,  22. srpnja  2019. godine

 

Sukladno čl. 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN 86/08, 61/11 i 04/18)  nakon provedenog intervjua Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam na određeno vrijeme  na radno mjesto  DAKTILOGRAF (radi obavljanja poslova za potrebe katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige za k.o. Poličnik) podnosi Pročelnici Upravnog odjela za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti 

 

 

 IZVJEŠĆE

po Oglasu za prijam u službu službenika/ službenice na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik

 

  1. Pročelnica Upravnog odjela za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti raspisala je Oglas za prijam u službu službenika/ službenice na određeno vrijeme na radno mjesto Referent -  Daktilograf (radi obavljanja poslova za potrebe katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige za k.o. Poličnik) KLASA: UP/I-112-03/19-01/2, URBROJ: 2198//06-07/01-19-1 od 02. srpnja 2019.

 

  1. Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stranici Općine Poličnik  i na Oglasnoj ploči Općine Poličnik 03. srpnja 2019. godine. Rok za podnošenje  prijava bio je 8 dana, odnosno do 12. srpnja 2019. godine.

 

  1. Na Oglas za prijam u službu službenika/ službenice na određeno vrijeme u  Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti   zaprimljene su 2 (dvije) prijave.  

 

  1. Povjerenstvo je utvrdilo da prijava kandidatkinje J.B. iz Lovinca  je uredna i ispunjava formalne uvijete iz Oglasa dok prijava L.B. iz Poličnika  nije uredna te je o tome uz povrat dokumentacije pismeno obaviještena.

 

  1. Kandidat J.B. iz Lovinca, pozvana je pisano na pisano testiranje i intervju koje se održalo 22. srpnja 2019. godine. Rezultati pisanog testiranja i intervjua navedeni su u tablici:

 

 

RANG LISTA KANDIDATA

 

Ime i prezime kandidata

Broj bodova na pisanom testiranju

( % uspješnosti)

Broj bodova na intervjuu

( % uspješnosti)

Ukupno

J.B.

19/20                95%

10/10                100%

29/30

 

 

POVJERENSTVO

ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

Petar Bogović – predsjednik Povjerenstva     ________________________

 

Jadranka Knežević – član Povjerenstva                      __________________

 

Anita Kevrić – član Povjerenstva                   ________________________

 

 

DOSTAVITI:

Pročelnici Upravnog odjela za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti 

pismohrana

 

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30