Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Novosti

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Poličnik

01/07/2015

Povjerenstvoza dodjelu javnih priznanjaOpćine Poličnik, na temelju članka 12. Odlukeo javnim priznanjima ("Službeni glasnikOpćine Poličnik" broj 05/06) objavljuje JAVNIPOZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE POLIČNIK. Pozivaju se članovi Općinskog vijeća Općine Poličnik, općinski načelnik, mjesni odbori, građani, udruge građana, trgovačka društva, obrti, političke stranke, vjerske...

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vl. RH; rok 21/08/15

19/06/2015

  Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje: JAVNI POZIV ZA...

Javni poziv-nerazvrstana cesta Suhovare

16/06/2015

Javni poziv-nerazvrstana cesta Suhovare

    REPUBLIKA HRVATSKA Zadarska županija OPĆINA POLIČNIK KLASA: 350-01/15-01/1 URBROJ: 2198/06-02-15-1 Poličnik, 10. lipnja 2015. godine Općinski načelnik Općine Poličnik, sukladno odredbi članka 131. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24.10.2012.g., objavljuje   JAVNI POZIV nositeljima...

Javna rasprava Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (prije Detaljnog plana uređenja) Mješovito poslovno-proizvodno-stambene zone Mazija JI

25/05/2015

KLASA: 350-03/15-01/1 URBROJ: 2198/06-04-15-7 Poličnik, 21. svibnja 2015. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik na temelju članaka članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (prije Detaljnog plana uređenja) Mješovito poslovno-proizvodno-stambene zone Mazija JI...

Javna rasprava o Prijedlogu stavljanja izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja Mješovito poslovno-proizvodno-stambene zone Mazija JI

19/05/2015

Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik na temelju članaka članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Odluke o stavljanju izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja Urbanističkog plana uređenja Mješovito poslovno-proizvodno-stambene zone Mazija JI („Službeni glasnik Općine Poličnik br. 06/15) i Odluke Općinskog načelnika...

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik
Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
OIB: 87120007882
MB: 2743345
Načelnik: Davor Lončar
Radno vrijeme: 07,00:15,00
Rad sa strankama: 08,00:11,00
Dnevni odmor: 11,00:11,30