Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Novosti

I Općina Poličnik potpisala sporazum o širokopojasnom internetu

27/07/2015

U petak, 24. srpnja 2015. godine, u Maloj vijećnici Doma Županije, Zadarska županija i 11 jedinica lokalne samouprave (Grad Zadar i općine Bibinje, Kali, Kukljica, Pašman, Poličnik, Preko, Sali, Sukošan, Tkon i Zemunik Donji) potpisali su Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa...

10. večer folklora i starih običaja "Poličniku lipši si od grada"

23/07/2015

10. večer folklora i starih običaja "Poličniku lipši si od grada" održat će se 25. srpnja 2015. godine u dvorištu Crkve "Sv. Nikole" u Poličniku s početkom u 20:30 sati. Sudjeluju: KUD "CARZA"-Poličnik, KUD "ŠKABRNJA"-Škabrnja, KUD "NADIN"-Nadin, KUD "MIA MAJSTOROVIĆ"-Babina Greda, KUD "VINČICA"-Duga Resa.

Odluka o prijmu u radni odnos na mjesto Tajnice direktora Poličnik d.o.o. za komunalnu, uslužnu i trgovačku djelatnost

16/07/2015

Poličnik d.o.o. za komunalnu, uslužnu i trgovačku djelatnost Ulica II, Poličnik, Poličnik 23241 Tel. 023/354-004, policnik.doo@gmail.com, KLASA: 112-02/15-01/13 URBROJ: 2198/06-06-15-1, Poličnik 16.07.2015.  Direktor Društva Poličnik d.o.o. za komunalnu, uslužnu i trgovačku djelatnost na temelju čl. 9. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, donosi   O D L U K U o prijmu u radni odnos...

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Poličnik – Ulica Svetog Luke

13/07/2015

    Općinski načelnik Općine Poličnik, sukladno odredbi članka 131. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24.10.2012.g., objavljuje JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste...

Obavijest o dezinsekciji na području Općine Poličnik

10/07/2015

Obavještavamo Vas da će se 10.07. na 11.07. 2015. godine provoditi suzbijanje odraslih oblika komaraca (adulticidnu dezinskciju) na području Općine Poličnik. Dezinsekcija će se obaviti metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže bolje prekrivanje prostora i veća...

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik
Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
OIB: 87120007882
MB: 2743345
Načelnik: Davor Lončar
Radno vrijeme: 07,00:15,00
Rad sa strankama: 08,00:11,00
Dnevni odmor: 11,00:11,30